Skip to content

Andy Winson

Čo robím: Som tréner, mentor, učiteľ a motivátor v oblasti ľudského potenciálu a prosperity. Autor úspešných kníh. Tvorca transformačných tréningov, prostredníctvom ktorých pomáham ľuďom žiť život, po akom túžia.

Moje silné stránky: komunikácia, práca s ľuďmi, obchodné zručnosti a vytrvalosť.

Čo mám rád: milujem ľuďom pomáhať v ich napredovaní, rád športujem, jazdím na motorke a dobrých autách, veľa cestujem a čítam kvalitné knihy.

Čo mám spoločné s tímom táborových koučov a lektorov: Členovia táborového tímu sú mojimi žiakmi v osobnom rozvoji a zároveň ľudia, ktorým dôverujem.

Motto: „Všetko začína v našej hlave.“

Akadémia Andy Winsona je odborným garantom táborov MÁM NA TO.