Kontakt

OZ Akadémia MÁM NA TO
Palackého 54/22
81102 Bratislava
IČO: 52177050

 

e-mail: info@tabormamnato.sk 

mobil: +421 905 755 740

číslo účtu ČSOB: 4026878776/7500
IBAN: SK77 7500 0000 0040 2687 8776
Swift kód: CEKOSKBX