Skip to content

Ing. Daniela Rau

Čo robím: vediem vlastnú firmu a popritom robím to, čo milujem: píšem, tvorím a aj vydávam vlastné knihy (aktuálny počet 6). Píšem články, prednášam, pomáham ľuďom v ich vlastnom napredovaní. Venujem sa mentoringu a koučovaniu.

Moje silné stránky: tvorenie, kreácia projektov, hľadanie ciest ako sa čo dá, vedenie ľudí, komunikácia, organizovanie.

Čo mám rada: rada tvorím a pracujem na nových nápadoch a projektoch. Milujem, keď vnášam do projektov život, vymýšľam cesty ich realizácie. Užívam si písanie, športovanie v prírode, čítanie dobrých kníh a milujem tanec a humor.

Čo mám spoločné s Andym Winsonom: absolvovala som u neho skoro všetky tréningy osobného rozvoja, vrátane intenzívneho tréningu NLP Practitioner. Aktívne sa zapájam pri realizácii jeho tréningov osobného rozvoja.

Motto: „Učím to, čo žijem.“